Satffleasing

NEDICON PALVELUT TYÖNHAKIJOILLE

Miksi vuokratyö? Vuokratyön kautta voi tutustua erilaisiin yrityksiin ja työpaikkoihin sekä sitä kautta kerryttää monipuolista osaamista. Vuokratyösuhde on yksi kanava työllistyä käyttäjäyritykseen vakituiseksi työntekijäksi. Opiskelijalle vuokratyön tekeminen on keino rahoittaa opintojaan sekä mahdollisuus lisäansioihin.

Nedico Matching-työnhakijaprofiili
Palvelu sisältää työnhakijan osaamisen kartoituksen ja osaamisprofiilin esittelyn Matching-palvelun työnantajille.

Nedico Matching-henkilöstövuokraus
Sopivan tehtävän löytyessä asikasyrityksessä työnhakija-asiakas tekee työsopimuksen Nedicon kanssa, joka vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista. Asiakasyritykselle kuuluu työnjohto, valvonta, neuvonta ja opastus.

NEDICON PALVELUT TYÖNANTAJILLE

Nedico Matching-rekrypalvelu
Palvelu on tarkoitettu uuden työntekijän palkkaamiseen suoraan työnantajan palvelukseen. Palvelu sisältää tehtävän osaamisprofiilin määrittelyn ja osaamisprofiilin omaavien työnhakijoiden etsinnän ja esittelyn.

Nedico Matching-henkilöstövuokraus
Perinteisesti henkilösvuokrausta on hyödynnetty kun yrityksellä on lyhytaikainen tarve lisäresursseille. Henkilöstövuokraus on joustava ja riskitön ratkaisu yrityksesi tilapäisiin henkilöstötarpeisiin, mutta henkilöstövuokraus on myös riskitön ratkaisu uuden työntekijän hankinnassa. Yhteisellä sopimuksella työntekijä voi siirtyä käyttäjäyrityksen palvelukseen sovitun ajan kuluttua. Näin käyttäjäyritys on varmistunut työntekijän sopivuudesta tehtävään ja työntekijä on omalta osaltaan varmistunut työpaikan sopivuudesta.