Nedico Consulting

Nedico tarjoaa räätälöityjä konsultointipalveluja yrityksen liiketoiminnan prosessien ja prosessien tuottavuuden kehittämiseen, kansainvälistymisen suunnitteluun sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Yrityksien liiketoiminnan, prosessien ja tehtävien hyvä tuntemus mahdollistaa juuri yritykselle sopivan konsulttipalvelun räätälöinnin. Nedicon konsulttipalveluprosessi alkaa aina tavoitteiden asettamisella. Mitä palvelun pitää asiakkaalle tuottaa?

Kun tiedetään tavoiteltu lopputulos, pystytään rakentamaan palvelun sisältö sellaiseksi, että tavoite saavutetaan. Palvelun sisältö rakentuu Nedicon tuotteistetuista palvelumoduuleista.

Tarvittaessa voidaan käyttää Nedicon yhteistyöverkostoa sopivan palvelukokonaisuuden muodostamisessa. Tärkeää on, että asiakasyritys saa tarpeeseensa sopivan palvelukokonaisuuden.

Asiakkaan tarve?
Mihin asiakas tarvitsee
asiantuntijaa?

Asiakas valitsee
palvelumoduuleista
sopivan kokonaisuuden