Nedicon työllistämispalvelut

Työllistämispalvelujen kustannustehokas tuottaminen vaatii toimialatuntemusta ja yleensä ajankohtaista tietoa eri toimialojen yrityksien tilanteesta. Työnhakija-asiakkaiden työelämä-valmiudet ja osaaminen on myös oltava hyvin tiedossa työllistymispolkua suunniteltaessa.

Nedicon työllistämispalvelukonsepti muodostuu työllistymispolun eri vaiheiden palveluista. Keskeinen tavoite on muodostaa palveluista asiakkaan työllistymistä parhaiten edistävä räätälöity palveluketju yhdessä eri työllistämistä edistävien toimijoiden ja yristysasiakkaiden yhteistyönä.

Yritysyhteistyö on työnhakija-asiakkaan työllistymisen kannalta tärkeimmässä roolissa. Nedicon yritysyhteistyö perustuu asiakaslähtöisiin palveluihin ja toimintamalleihin sekä pitkäjänteiseen kumppanuuteen.

Nedico Group Oy:n avainhenkilöillä on pitkäaikainen kokemus erilaisista työllisyyshankkeista, joiden tavoitteena on niin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden kuin juuri työttömäksi jääneiden työnhakijoiden työllistymisen edistäminen. Työllistymisen edistämiseen on liittynyt myös työnhakija-asiakkaiden osaamisen kehittäminen.